06.02.2017 r.
Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach
osi priorytetowej i wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Działanie 1.2 :.
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach projektu Bon na innowacje pn. „Permanentne wyznaczanie rodzaju pracujących odbiorników prądu elektrycznego w oparciu o analizę natężenia prądu elektrycznego i gromadzenie tych danych z możliwością bieżącej i późniejszej analizy” nr RPMA.01.02.00-14-6263/16.
Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Wnioskodawcy lub można pobrać go tutaj Plik