22.03.2017 r.
Niniejszym informujemy, że na wykonawcę usług B+R w projekcie pn. „Permanentne wyznaczanie rodzaju pracujących odbiorników prądu elektrycznego w oparciu o analizę natężenia prądu elektrycznego i gromadzenie tych danych z możliwością bieżącej i późniejszej analizy" RPMA.01.02.00-14-6263/16 została wybrana Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
01.03.2017 r.
Niniejszym informujemy, że w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego nr 1/2017/1.2 z dnia 7.02 dla projektu:
Permanentne wyznaczanie rodzaju pracujących odbiorników prądu elektrycznego w oparciu o analizę natężenia prądu elektrycznego i gromadzenie tych danych z możliwością bieżącej i późniejszej analizy” nr RPMA.01.02.00-14-6263/16 -
wyznaczamy dłuższy termin realizacji zamowienia (punkt 5 Zapytania).
Nowy termin to maksymalnie 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
Inne warunki Zapytania nie ulegają zmianie.

06.02.2017 r.
Informacja o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach
Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu


Firma ATS sp.j. istnieje na rynku od 1999r., i od tej pory nieprzerwanie oferujemy naszym klientom wysokiej jakości usługi kolokacji, hostingu, rejestracji i utrzymania domen, voip i wielu innych.
  Współpracujemy z wieloma polskimi firmami wymieniając się nawzajem tak i ruchem internetowym jak i wiedzą i doświadczeniem.
  Dysponujemy szybkimi (na chwilę obecną do 500Mb/s) łączami do punktów transmisji ruchu (takimi jak PLIX, ATM, GTT, Netia, TPNET, Nask, Radix) , jestemy zarejestrowanym w RIPE PI ( Provider Independent ), współpracujemy również z wieloma firmami będącymi zarejestrowanym LIR.

Oferujemy naszym Klientom wszelką pomoc związaną z rejestracją domen, instalacją systemu, wstępną konfiguracją czy też pełnym zarządzaniem powierzonym systemem. Współpracujemy i oferujemy sprzęt firmam Dell, Supermicro, Tp-Link, Netgear, Cisco, HP, LSI i wielu innych.